Vi vandrer videre for en rettferdig klimapolitikk

På vei mot klimarettferdighet

Klimapilegrimenes stoppesteder

  • 2018
    Klimatoppmøte i Polen i desember. Norge må vise vilje til å sette seg et høyere klimamål, slik at vi når målene i Parisavtalen.
  • 2019
    Et viktig år for klimaengasjement. Norge skal bestemme seg for nytt klimamål. Vi skal vise at vi er mange som vil ha et høyere klimamål.
  • 2020
    Alle land leverer inn sitt endelige klimamål under Parisavtalen tidlig 2020. Norges mål må styrkes.
Vi har gått
27019472m
~ 0.674 ganger rundt jorda
Klikk her for å registrere arrangement

«Jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk hvor Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger.»

Klimaendringene truer skaperverket og menneskeheten, og rammer de fattige i verden hardest. Som klimapilegrimer ønsker vi å gjøre oppbrudd fra de forbruksmønstrene og politiske strukturene som skader jorda. Vi vandrer i solidaritet med de som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt, og vi vandrer for å få våre ledere til å handle. Les mer her.

Initiativtakere

Logo for NP
Logo for KA
Logo for NMS

Klimapilegrim er en del av et internasjonalt tverrkirkelig samarbeid for klimarettferdighet gjennom ACT Alliance.

Instagram — @klimapilegrim

© Klimapilegrim 2015 — 2024