Vi vandrer videre for en rettferdig klimapolitikk

Klimapilegrimsseilas

Postet 01/06/19

2. juni setter båten seil i Nord-Hålogaland. Klimapilegrimene skal seile fra Hillesøy kirke til Trondenes.

Som en del av Klimapilegrim 2019 seiler en båt fra Nord-Hålogaland bispedømme fra Hillesøy kirke utenfor Kvaløy i Tromsø, og setter kursen mot Trondenes kirke utenfor Harstad. På reisen vil det være ulike arrangementer som tar opp klimautfordringene og det ansvaret vi som kirke har i denne sammenhengen. 

Biskop Olav Øygard går i spissen for dette, sammen med lokale samarbeidspartnere som Samarbeid Menighet Misjon (SMM), Kirkens Nødhjelp og flere andre.

Bli med på et eller flere av arrangementene, eller deler av leia i egen båt?

Program

Søndag 2. juni – Brensholmen

16.00 – Gudstjeneste i Hillesøy kirke

17.30 – Kirkekaffe og foredrag med samisk perspektov


Tirsdag 4. juni – Tromsø

08.00-17.00 – Bønnedag for klimaet i Tromsø domkirke


Onsdag 5. juni – Holmen leirsted

19.00 – Samling i kapellet

Sammen med misjonsorganisasjonene. Kulturinnslag


Torsdag 6. juni - Finnsnes

10.00-14.00 Dialogseminar, Kunnskapsparken

For og med lokale politikere, kirke og næringsliv


Lørdag 8. juni - Harstad

Formiddag – Båten ankommer Harstad

Ettermiddag/kveld – Historisk pilegrimsvandring

Kveld – Gudstjeneste i Trondenes kirke


Søndag 9. juni - Harstad

11.00 – Høytidsgudstjeneste i Harstad kirke


Mandag 10. juni - Harstad

11.00 – Prostigudstjeneste i Sandtorg kirke 

Ettermiddag – Foredrag med Knut Hallen, Harstad kirkeakademi

© Klimapilegrim 2015 — 2021