Vi vandrer videre for en rettferdig klimapolitikk

Gi din stemme med føttene

Postet 02/05/18

Parisavtalen gir håp, og stiller oss ovenfor en enorm oppgave

En og en halv gang rundt jordkloden

Klimapilegrim startet som en kampanje i 2015, en stor, tverrkirkelig mobilisering i Norge for klimarettferdighet. Det var året verdens ledere skulle møtes i Paris og enes om en internasjonal klimaavtale. Gjennom pilegrimsvandringer over hele landet inviterte Klimapilegrim deltakerne til refleksjon over vårt ansvar for å ta vare på skaperverket, og utfordret dem til å være med og mobilisere for å stanse klimaendringene. 

Målet var å påvirke norske beslutningstakere til å ta vårt ansvar for klimaendringene på alvor og bidra til en rettferdig klimaavtale i Paris. Det var også en folkebevegelse om å gå foran og vise vei for et bærekraftig og grønnere liv. I 2015 gikk, syklet, padlet, seilte og toget tusenvis av mennesker fra Nordkapp til Paris for en rettferdig klimapolitikk. Bare i Norge tok det oss til sammen 1 1/2 gang rundt jordkloden! Vandringene var en del av en stor internasjonal kampanje. 

Neste skritt mot klimarettferdighet

I Paris fikk vi en klimaavtale som gir håp, og som stiller verdens befolkning ovenfor en enorm oppgave. Verdens ledere ble her enige om at den globale oppvarmingen må holdes under 2 °C, helst ned til 1,5 °C. Allerede har den globale gjennomsnittstemperaturen økt med ca 1 °C. Arter og økosystem trues mer enn noen gang. For fattige mennesker kommer tørke, flom og ekstremvær på toppen av de kriser de allerede kjemper mot. Mennesker tvinges på flukt for å berge livet.

Skal målene i Paris-avtalen nås må alle land sette seg høyere klimamål enn det de har i dag. Dette gjelder også Norge. Skulle alle land hatt samme ambisjon som Norge ville verden gått mot en oppvarming på minst 3 °C. Det betyr katastrofe for kloden, artene og økosystemene. Vårt krav er derfor; «Jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk der Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger til klimatiltak i utviklingsland».

Fra Paris til Polen – og videre

Vi er inne i en avgjørende tid for verdens klima. På klimatoppmøtet i Polen i desember 2018 skal verden gjøre opp klimaregnskapet. Alle land må her vurdere om sine nasjonale klimaplaner er ambisiøse nok for å nå målene i Paris-avtalen. Ifølge FNs utregninger er summen av lands innmeldte mål kun 1/3 av det som trengs for å holde temperaturen under 2 °C. 

Norge skal som alle andre land levere inn sitt endelige klimamål tidlig i 2020. Igjen er vi avhengig av at norske ledere viser vei og velger å kjempe for høyere ambisjoner. De må dra på klimatoppmøtet i Polen i 2018 og vise vilje til å sette seg høyere mål. Dette må resultere i et styrket klimamål for norsk politikk for tiåret foran oss. 

Bli en klimapilegrim - gi din stemme med føttene

Paris var startstreken. Nå må vi gå sammen og heie, oppmuntre og dytte våre politiske ledere til å ta det neste skrittet.

Som klimapilegrim gir du din stemme med føttene. Skrittene fungerer som signaturer - for et høyere norsk klimamål. I løpet av 2019 kommer Norge til å bestemme seg for et nytt klimamål. Antall skritt som tas fram til det vil bli overrakt til norske myndigheter i god tid før Norge skal vedta nytt klimamål i 2020. Hvor mange nye skritt klarer vi sammen å ta før det? Se mer om hva du kan gjøre her.

Kirkene er en stor håpsbevegelse. La oss vise det i bønn, vandring og handling! La oss legge til rette for gode samtaler og refleksjon over hva vi er med på å gjøre med Guds skaperverk og hvordan mennesker rammes allerede nå av den livsstilen vi er en del av. La oss møtes på tvers av kirketilhørighet, livssyn, politisk ståsted og rolle i samfunnet.

Den klima- og miljøkrisen vi står ovenfor er ikke løst med en signatur på en internasjonal avtale. Summen av våre små og store handlinger kan bidra til å skape store ringvirkninger. Alle kan bidra der de er. Sammen er vi mange, sammen kan vi forandre. Bli med oss å ta det neste skrittet –på vei mot klimarettferdighet! 

Tidslinje

  • 2018
    Klimatoppmøtet i Polen i desember. Verden gjør opp klimaregnskapet. Norske må her vise vilje til å sette seg høyere klimamål.
  • 2019
    Et viktig år for å klima- og miljøengasjement. Vi må vise at vi er mange i Norge som er villige til å ta det neste skrittet mot klimarettferdighet, og at vi krever det samme av våre ledere. Stortinget og regjeringen kommer til å bruke 2019 på å diskutere og vedta det norske klimamålet.
  • 2020
    Alle land leverer inn sitt endelige klimamål under Parisavtalen i FN tidlig 2020.
© Klimapilegrim 2015 — 2021