Vi vandrer videre for en rettferdig klimapolitikk

Gudstjeneste på Skapververkets dag / Haugerud kirke (Haugerudsenteret 47, 0673 Oslo)

Gudstjeneste på Skapververkets dag / Haugerud kirke (Haugerudsenteret 47, 0673 Oslo)

Søndag 17. juni skal vi feire Skaperverkets dag rundt Haugerud kirke. Vi feirer gudstjeneste ute - og istedenfor preken og forbønn slik vi er vant til, blir det Klimapilegrim. Vår lille pilegrimsvandring starter i det grønne, rett foran inngangen til Haugerud kirke, under det gamle seljetreet hvor det bor over 1 000 insekter, går så ned til Haugerudsenteret og opp igjen, mot høyblokkene på Haugerud og også mot Haugerudparken hvor det finnes gamle sumpområder. Gudstjenesten avsluttes så der hvor vi startet den. Klimapilegrim i byen, i vårt lokalmiljø. En runde som er mulig for store og små og hvor det er mye å oppdage underveis. Etter gudstjeneneste blir det kirkekaffe.
Sted Haugerud kirke (Haugerudsenteret 47, 0673 Oslo)
Starter 17/06/18 kl. 11.00
Slutter 17/06/18 kl. 12.45
Kontakt Epost
© Klimapilegrim 2015 — 2022