Vi vandrer videre for en rettferdig klimapolitikk

individuelle pilegrimsvandringer / Jar menighet, Bærum

individuelle pilegrimsvandringer / Jar menighet, Bærum

Grønt utvalg, Jar menighet, Bærum, har i likhet med Sagene og Iladalen menighet, Oslo, laget et ark til bruk for individuelle vandringer sommeren 2019. Jeg har samlet arkene fra Jar, og vi ønsker å bidra med 447.793 skritt. Deltakerne har signert på arket slik: "Jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk hvor Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger. Mine .... skritt er min signatur som Jar menighet melder inn."
Sted Jar menighet, Bærum
Starter 12/06/19 kl. 08.00
Slutter 29/08/19 kl. 08.00
Kontakt Epost
© Klimapilegrim 2015 — 2022