Vi vandrer videre for en rettferdig klimapolitikk

Markering og utsendelse av Klimapilegrimsseilas til Nidaros / Bodø Domkirke/ Hvalrossen

Markering og utsendelse av Klimapilegrimsseilas til Nidaros / Bodø Domkirke/ Hvalrossen

Pilegrimsstart ved Bodø domkirke/Hvalrossen Fredag 19. juli kl 11:00 Utsendelse av klimapilegrimsseilaset til Trondheim. Hva vil partiene i Bodø gjøre for miljø og klima, politikere holder apeller. Natur og ungdom , representanter for kirka, Kirkens Nødhjelp og aksjonen Klimapilegrim er med! Ca 11.45 vandrer vi sammen med seilerne, fra domkirka ned til havna. På den måten kan du også være med å gå for en mer rettferdig klimapolitikk!
Sted Bodø Domkirke/ Hvalrossen
Starter 19/07/19 kl. 11.00
Slutter 19/07/19 kl. 11.15
Kontakt Epost
© Klimapilegrim 2015 — 2022