Informasjonskapsler

Godta Denne siden bruker informasjonskapsler for responsiv design.
Du kan skru av disse i din nettleser.

Ressurser

Vil du arrangere klimapilegrimsvandring, friluftsgudstjeneste eller bare trenger idéer til å lage et arrangement under Klimapilegrim 2015?

Her finner du ressurser du kan ta i bruk.

Under Klimapilegrim 2015 kan vi løfte frem klimarettferdighet på mange måter der vi er. Gjennom arrangementene under Klimapilegrim 2015 gjør vi noe sammen for å verne skaperverket, samtidig inspirerer og engasjerer vi oss selv og andre

Hva med å arrangere byttefest med ungdomsklubben, invitere menigheten til "grønn kirkekaffe" etter gudstjenesten, eller ha sykkelstafett? Skal du lage et arrangement? Husk å registrere det under arrangementer

Under finner du flere forslag til arrangementer. Forslag til arrangementer

Tips og ideer til arrangementer som gjenbruksmarked, grønn kirkekaffe, filmvisning m.m.

last ned fil

Underskriftliste for Klimapilegrim 2015

Har dere ikke mulighet til å skrive under oppropet for klimarettferdighet på SMS? Ta gjerne i bruk underskriftslistene her!

last ned fil

Flyer

Vil du gi deltakere på gudstjenester og andre arrangement en enkel mulighet til å bli med på Klimapilegrim 2015? Del ut denne flyeren sammen med salmeboka. Gir en utfordring om å oppropet i Klimapilegrim 2015 rettet mot beslutningstakere.

last ned fil

Klimapilegrimsvandringen er en kort vandring på ca. 1-2 timer. Den kan passe i forbindelse med et annet arrangement eller i tilknytning til en gudstjeneste. Den er kjempefin til å ta i bruk på et sommerstevne! 

Se «Veiledning for arrangør» for mer informasjon om hvordan vandringen kan tilpasses din gruppe eller ditt formål, og for flere bønner, salmer og tekster. Vandring for barn, unge og familier mer mer finner du under "barn og ungdom".


Vandrehefte for voksne på bokmål (PDF)

Vi anbefaler å bruke denne versjonen. Beregnet på å skrives ut med "booklet"-funksjonen på skriveren, slik at det blir et lite hefte.

last ned fil

Vandrehefte for vaksne på nynorsk (PDF)

Vandrehefte for vaksne på nynorsk (word)

Vandrehefte for voksne på bokmål (word)

Vandrehefte for arrangør - nynorsk

Her finn du supplerande elementer til heftet "Vandring for vaksne på nynorsk". Plukk ut det du ynskjer å bruke og sett det saman med vandrehefte for deltakar. God klimapilegrimsvandring!

last ned fil

Vandrehefte for arrangør - bokmål

Vandrehefte for barn og unge/blandede grupper (PDF)

Dette vandreheftet supplerer de andre oppleggene som er laget til Klimapilegrim 2015, slik at det passer bedre for barn, ungdom og alderssammensatte grupper. Klimapilegrim 2015: Sammen mot Paris supplerer også de mer gudstjenesteorienterte oppleggene som er tilgjengelige på denne siden. Eksempler på disse er «Vandregudstjeneste for store og små» og materiell utformet med tanke på skaperverkets dag. Begge disse er tilgjengelige på denne siden.

last ned fil

Vandrehefte for barn og unge/blandede grupper (word)

Supplement til vandring-stopp med misjonsfokus

Under Klimapilegrim 2015 vil vi at alle skal være med! Her kan du finne spennede opplegg for barn og unge fra KFUK/KFUM og Den norske kirke. 

I tillegg til linkene under, finner du flere opplegg på ressursbanken.no


Vandrehefte for barn og unge/blandede grupper (PDF)

Dette vandreheftet supplerer de andre oppleggene som er laget til Klimapilegrim 2015, slik at det passer bedre for barn, ungdom og alderssammensatte grupper. Klimapilegrim 2015: Sammen mot Paris supplerer også de mer gudstjenesteorienterte oppleggene som er tilgjengelige på denne siden. Eksempler på disse er «Vandregudstjeneste for store og små» og materiell utformet med tanke på skaperverkets dag. Begge disse er tilgjengelige på denne siden.

last ned fil

Vandrehefte for barn og unge/blandede grupper (word)

Vandregudsteneste for store og små (PDF)

Dette er ein samanstilling av ei pilegrimsvandring og ei utegudsteneste. Her finn du forslag til oppsett og stoppestadar.

last ned fil

Vandregudsteneste for store og små (word)

Vandregudsteneste for store og små

Her finner du informasjon til arrangører.

last ned fil

Andakt for konfirmanter

Andakt om skaperverket, miljøproblemer og forvalteransvar for konfirmanter

last ned fil

Jeg så det i går

KFUK-KFUM har utarbeidet en ny barneplate som blant annet inneholder klimasangen «Jeg så det i går». Ressursmateriellet viser hvordan man kan gjennomføre kreative prosesser og samtaleøvelser med barn knyttet til klimaendringer. I tillegg inneholder det en andakt knyttet til sangen. Selve lydfilen finner du på Spotify og iTunes, og musikkvideo ligger på Youtube.

last ned fil

Jeg så det i går (noter)

Her er min ene hånd (lydfil)

Her kan du høre sangen: "Her er mine ene hånd"

last ned fil

Her er min ene hånd (noter og andakt)

Vi kan! (lydfil)

Sangen "Vi kan" handler om klimaendringene og hva vi kan gjøre! Her kan du høre sangen.

last ned fil

Vi kan! (noter)

På skaperverkets dag søker vi en dypere forståelse, glede og undring over vår plass i Guds skaperverk. I år starter Klimapilegrim 2015 på skaperverkets dag. Vår feiring av skaperverket henger tett sammen med vår protest mot ødeleggende klimaendringer som rammer de svakeste.  

Finn din menighets måte å feire skaperverkets dag på. Mulighetene er mange! Dere finner eksempler på liturgi, aktiviteter, musikk og mye mer her: skaperverkets dag på gronnkirke.no


For å komme nærmere en løsning av klimakrisen trenger vi, klimapilegrimer, å tenke fremover. Hva kan vi gjøre for å løfte frem klimarettferdighet også etter 2015? Gå sammen med andre i din menighet og bli grønn menighet. Å være grønn menighet er en konkret måte å ta Guds kall om ansvar for skaperverket og vår neste på alvor.

Dersom din menighet har deltatt under Klimapilegrim 2015 vil flere av tiltakene for grønn menighet kunne krysses av. 

Er du allerede en del av en grønn menighet? Følg grønn kirke på facebook eller se siden gronnkirke.no for idéer og faglig påfyll til videre arbeid i din menighet


Brosjyre for grønn menighet

Klimaendringene rammer de fattigste i verden hardest. Det er urettferdig. Klimarettferdighet handler om mer enn pengekrav og utslippskutt, det handler også om oss, vår relasjon til skaperverket og våre medmennesker. Her finner du materiell om temaet. 

Flere ressurser finner du på gronnkirke.no under >ressurser.


Historier fra klimavitner

Mennesker som har blitt rammet av klimaendringer forteller om hvordan det påvirker deres hverdagsliv og fremtidsutsikter.

last ned fil

Klima og teologi

Teologisk grunnlagsdokument om kirkenes engasjement for klimaet. Utviklet av Skaperverk og bærekraft.

last ned fil

Klimarettferdighetsheftet

Magasinet Klimarettferdighet. Et magasin om tro, teologi og klima skal bidra til å gi forståelse og skape engasjement rundt kirkenes engasjement i klimasaken. Magasinet inneholder blant annet en Guide til bærekraftig liv. Les det på nett via linken under eller bestill magasinet i posten ved å sende e-post til pv383@kirken.no.

gå til ekstern link

Andre ressurser


Liste over Klimapilegrim-arrangementer 2015

Rapport for Klimapilegrim 2015

Hva skjedde egentlig i kampanjen Klimapilegrim 2015? Hvordan ble kampanjen organisert? Hvem var med? Hva ble oppnådd? Hva gikk bra og hva gikk mindre bra? Var det nyttig å samarbeide med så mange ulike aktører? Hva kan vi lære av erfaringene fra denne kampanjen? Hva kan vi ta med oss i videre arbeid? Dette og mye mer kan du få et innblikk i ved å lese rapporten fra kampanjen som finnes her

last ned fil

Underskriftliste for Klimapilegrim 2015

Liste til å samle inn støtte til oppropet i Klimapilegrim 2015 rettet mot beslutningstakere. Ta med på vandring eller til et arrangement.

last ned fil

Stafettpinne-VANN

Her står det litt om hvorfor og hvordan vi bruker vann som stafettpinne under Klimapilegrim.

last ned fil

Logo med tagline

Logo uten tagline

Logo kun tekst

Initiativtakere

Klimapilegrim 2015 er en del av en internasjonal tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet gjennom
ACT Alliance.

© Klimapilegrim 2015.