Informasjonskapsler

Godta Denne siden bruker informasjonskapsler for responsiv design.
Du kan skru av disse i din nettleser.

Nyhetsarkiv

Neste skritt mot klimarettferdighet!

Parisavtalen gir håp, og stiller oss ovenfor en enorm oppgave

Klimapilegrim lever videre

I april møttes nye og gamle klimapilegrimer for å tenke sammen om hvordan vi kan ta neste skritt i klima- og miljøkampen, med kirkene og kirkelige organisasjoner i front.

Ny rapport om Klimapilegrim 2015

Hva skjedde egentlig i kampanjen Klimapilegrim 2015?

1,8 millioner underskrifter levert til FN-sjef

Christina Figueres begynte å gråte da hun mottok 1,8 millioner underskrifter for klimarettferdighet under tverreligiøs klimamarkering lørdag 28.november i Paris.

Klimapilegrim snart framme i Paris

Lørdag 28.november avsluttes Klimapilegrim2015 med markeringer i Paris og Oslo

Vandringen fortsetter mot Paris

Klimapilegrimsvandrigen har nådd Danmark. 13.september går stafettpinnen over til Tyskland.

Kongelig deltakelse i Klimapilegrim 2015

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og H.K.H. Kronprinsesse Victoria deltok på Klimapilegrim 22. august.

Nytt ressursmateriell fra KFUK-KFUM

Barn følger med i nyhetsbildet, og er oppriktig bekymra for jorda vår! KFUK-KFUM har utarbeidet en ny barneplate som blant annet inneholder klimasangen «Jeg så det i går».

Vandringen mot Paris er i gang!

Helgen 5.- 7. juni gikk startskuddet for Klimapilegrim 2015.

Vi tar med vann til Paris!

Under Klimapilegrim 2015 samler vi inn vann på vandringene

På vei mot Paris for en rettferdig klimaavtale

Klimaendringene rammer urettferdig

Vandre for klimaet?

Les hvorfor

Neste skritt mot klimarettferdighet!

Parisavtalen gir håp, og stiller oss ovenfor en enorm oppgave

En og en halv gang rundt jordkloden
Klimapilegrim startet som en kampanje i 2015, en stor, tverrkirkelig mobilisering i Norge for klimarettferdighet. Det var året verdens ledere skulle møtes i Paris og enes om en internasjonal klimaavtale. Gjennom pilegrimsvandringer over hele landet inviterte Klimapilegrim deltakerne til refleksjon over vårt ansvar for å ta vare på skaperverket, og utfordret dem til å være med og mobilisere for å stanse klimaendringene. 

Målet var å påvirke norske beslutningstakere til å ta vårt ansvar for klimaendringene på alvor og bidra til en rettferdig klimaavtale i Paris. Det var også en folkebevegelse om å gå foran og vise vei for et bærekraftig og grønnere liv. I 2015 gikk, syklet, padlet, seilte og toget tusenvis av mennesker fra Nordkapp til Paris for en rettferdig klimapolitikk. Bare i Norge tok det oss til sammen en og en halv gang rundt jordkloden! Vandringene var en del av en stor internasjonal kampanje. 

Vandringen fortsetter
I Paris fikk vi en klimaavtale som gir håp, og som stiller oss ovenfor en enorm oppgave. Verdens ledere ble i Parisavtalen enige om at den globale oppvarmingen må holdes under 2 °C, helst ned til 1,5 °C. Allerede har den globale gjennomsnittstemperaturen økt med ca 1 °C. Arter og økosystem trues mer enn noen gang. For fattige mennesker kommer tørke, flom og ekstremvær på toppen av alle de kriser de allerede må kjempe mot. De tvinges på flukt for å berge livet.

For at verden skal klare å stoppe klimakrisen haster det å kutte utslipp. Dersom alle land skulle hatt samme ambisjon som Norges klimamål ville vi havnet på 3 °C oppvarming. Det betyr katastrofe for kloden, artene og økosystemene. Alle må kutte mer, også Norge. Og det må vi sørge for!

Fra Paris til Polen – og videre
Nå går vi inn i nok en avgjørende tid for verdens klima. På klimatoppmøtet i Polen i desember 2018 skal verden gjøre opp klimaregnskapet. Alle land må her vurdere om sine nasjonale klimaplaner er ambisiøse nok for å nå målene i Parisavtalen. Ifølge FNs utregninger er summen av lands innmeldte mål kun 1/3 av det som trengs for å holde temperaturen under 2 °C. 

Norge skal som alle andre land levere inn sitt endelige klimamål tidlig 2020. Nok en gang er vi avhengig av at våre ledere viser vei og velger å kjempe for høyere ambisjoner. De må dra på klimatoppmøtet i Polen i 2018 og vise vilje til å sette seg høyere mål. Dette må også resultere i et styrket klimamål for norsk politikk for tiåret foran oss. 

Bli en klimapilegrim
Paris var startstreken. Nå må vi gå sammen og heie, oppmuntre og dytte våre politiske ledere til å ta det neste skrittet. Vi må fortsette å kreve en rettferdig klimapolitikk hvor Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger enn det vi gjør i dag til å finansiere utslippskutt i utviklingsland.

Kirkene er en stor håpsbevegelse. La oss vise det i bønn, vandring og handling! La oss legge til rette for gode samtaler og refleksjon over hva vi er med på å gjøre med Guds skaperverk og hvordan mennesker rammes allerede nå av den livsstilen vi er en del av. La oss møtes på tvers av kirketilhørighet, livssyn, politisk ståsted og rolle i samfunnet.

Den klima- og miljøkrisen vi står ovenfor er ikke løst med en signatur på en internasjonal avtale. Summen av våre små og store handlinger kan bidra til å skape store ringvirkninger. Alle kan bidra der de er. Sammen er vi mange, sammen kan vi forandre. Bli med oss å ta det neste skrittet –på vei mot klimarettferdighet! 

Tidslinje

2018: Klimatoppmøtet i Polen i desember. Verden gjør opp klimaregnskapet. Norske må her vise vilje til å sette seg høyere klimamål. 

2019: Et viktig år for å klima- og miljøengasjement. Vi må vise at vi er mange i Norge som er villige til å ta det neste skrittet mot klimarettferdighet, og at vi krever det samme av våre ledere. Stortinget og regjeringen kommer til å bruke 2019 på å diskutere og vedta det norske klimamålet. 

2020: Alle land leverer inn sitt endelige klimamål under Parisavtalen i FN tidlig 2020. 

Initiativtakere

Klimapilegrim 2015 er en del av en internasjonal tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet gjennom
ACT Alliance.

© Klimapilegrim 2015.