Informasjonskapsler

Godta Denne siden bruker informasjonskapsler for responsiv design.
Du kan skru av disse i din nettleser.

Les hvorfor

Å være menneske er å være på vandring – på vandring gjennom livet. Alle vandringer består av oppbrudd, veien og målet. Som Klimapilegrimer, ønsker vi å bryte opp fra de forbruksmønstrene og politiske strukturene som skader jorda. Vi ønsker å vandre i solidaritet med de som rammes av klimaendringer. Og vi søker målet – Gud – som en kilde til å ta modige og gode valg i hverdagen for jorda og våre medmennesker.

Vi vil inviterer deg til å gå en klimapilegrimsvandring i sommer, gjerne sammen med menigheten, dine venner eller andre. Bevegelse skaper endring og sammen skaper vi håp. Vi har derfor laget et vandringshefte for en Klimapilegrim. Vandringen går inn i temaet klimarettferdighet. Den løfter fram vårt kall til å ta vare på jorda og våre medmennesker. På samme tid gjør den oss bevisst vår avhengighet av skaperverket og Skaperen.

Hvordan?

Klimapilegrimsvandringen er laget for kortere vandringer på ca. 1-2 timer. Den kan passe i forbindelse med et annet arrangement eller i tilknytning til en gudstjeneste. Den kan brukes hvor som helst og med hvem som helst. Ta den med deg på fjellet, på ferie eller ta den i bruk under sommerstevnet.

Se ”Veiledning for vandringsleder” for mer informasjon om hvordan denne vandringen kan tilpasses din gruppe eller ditt formål, og for flere bønner, salmer og tekster. Er du arrangør? Husk å registrere arrangementet ditt! Registrer også antall deltakere og kilometer gått under klimpilegrimsavandringen. Link til registrering er mottatt på arrangørens e-post.

Image title

Klimapilegrim 2015 oppfordrer oss til å gjøre noe aktivt sammen med kirker over hele verden denne sommerenfrem mot Klimatoppmøtet i Paris i desember.

Det handler om forvalteransvar, nestekjærlighet og rettferdighet, med særlig fokus på de i verden som rammes hardest.

Klimapilegrim på sommerstevne? Hvordan? 

Det er mange muligheter til å markere Klimapilegrim 2015 på sommerstevner.

Noen tips:

 • Lag en passe vandringsrute ut fra deres lokalmiljø. Bruk gjerne vandringsheftet utviklet til Klimapilegrim 2015 som mal. Her kan du tilpasse etter behov.

 • Bruk ressurser fra ressursbanken i opplegg for barn og unge. Lær barna sangen "Vi kan!" Noter og andakt finner du her 

 • Registrer antall kilometer gått per deltaker 

 • Grønne misjonsprosjekter? Lag et enkelt konsept hvor man skaffer sponsorer for misjonsprosjekter din organisasjon/kirke støtter, gjerne grønne misjonsprosjekter.  F.eks. Kari betaler 1 kr. for hver meter Ola går Klimapilegrim til inntekt for biogass prosjekt i Kina.

 • Samle underskrifter på oppropet for klimarettferdighet kirker i hele verden står sammen om.

 • Registrer ditt klimapilegrimsarrangement på ditt sommerstevne. Da synliggjør du samtidig din organisasjons arbeid og mangfoldet i det samlede kirkelige engasjement i Norge.

 • Tips lokalpressen om hva dere gjør!

 • La forvalteransvaret og klima bli en del av programmet på stevnet ved for eksempel å ha et seminar om temaet. Inviter eksterne eller interne personer til å delta. Ta gjerne kontakt på klimapilegrim2015@gmail.com dersom du ønsker tips til foredragsholdere.

 • Hold friluftsgudstjeneste med miljøfokus i samarbeid med miljørganisasjoner, speidere, ulike grupper i lokalmiljøet etc.

 • Oppfordre deltakere på sommerstevnet til å ta med seg gamle småting de vil gi bort og ha bruktmarked gjennom hele stevne! Kjempespennende miljøvennlig skattejakt for liten og for stor!

 • Trenger du materiell eller andre ressurser til sommerstevnet? Send mail til pv383@kirken.no.

Klimapilegrim i media

Initiativtakere

Klimapilegrim 2015 er en del av en internasjonal tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet gjennom
ACT Alliance.

© Klimapilegrim 2015.