Informasjonskapsler

Godta Denne siden bruker informasjonskapsler for responsiv design.
Du kan skru av disse i din nettleser.

Hva skjedde egentlig i kampanjen Klimapilegrim 2015?

Hvordan ble kampanjen organisert? Hvem var med? Hva ble oppnådd? Hva gikk bra og hva gikk mindre bra? Var det nyttig å samarbeide med så mange ulike aktører? Hva kan vi lære av erfaringene fra denne kampanjen? Hva kan vi ta med oss i videre arbeid?

Dette og mye mer kan du få et innblikk i ved å lese rapporten fra kampanjen

Du kan også se en liste over alle arrangementene her.

 «Klimapilegrim 2015 har utvilsomt satt spor etter seg. Sammen løftet vi klimaengasjementet i folks bevissthet. Sammen vandret vi en og en halv gang rundt jorda, bare i Norge! Sammen med klimapilegrimer over hele verden leverte vi 1,8 millioner underskrifter til FNs klimaforhandlere! Sammen har religiøse ledere blitt sett og hørt langt utenfor egne rekker. Sammen har vi bidratt til en ny rettferdig og ambisiøs klimaavtale som gir retning og håp for den verden vi alle deler. Sammen har vi startet en vandring mot en grønnere framtid. Klimapilegrim 2015 var en kampanje, men vandringen fortsetter. Blir du med?»

Christina Figueres begynte å gråte da hun mottok 1,8 millioner underskrifter for klimarettferdighet under tverreligiøs klimamarkering lørdag 28.november i Paris.

Under en tverreligiøs markering i Paris i forkant av klimatoppmøtet overleverte ledere fra alle verdensreligionene nesten 1,8 milloner underskrifter til generalsekretær for FNs klimasekretariat, Christiana Figueres. Underskriftene har blitt samlet inn gjennom fire globale kampanjer for klimarettferdighet, blant annet ACT Now for Climate Justice som Klimapilegrim 2015 er en del av.

Figueres, tydelig rørt av engasjementet som underskriftene viser, takket for hver meter som klimapilegrimene har tilbakelagt på veien til Paris, og sa at det gav håp om en avtale under klimatoppmøtet.

Ingeborg Midttømme, biskop i Den norske kirke, bar ved begynnelsen av markeringen frem vannflasken fra klimapilegrimsvandringene i Norge, sammen med symboler fra andre pilegrimsvandringer som har nådd frem til Paris til Klimatoppmøtet.

- Vannet er et symbol på liv, men også på håpet til tusenvis av nordmenn som har vandret for at klimatoppmøtet vil sette verden på en annen kurs, sa Midttømme.

Folkets klimamarsj samtidig i Oslo
Samtidig under Folkets klimamarsj i Oslo overrakte biskop Helga Haugland Byfuglien 9000 underskrifter, som har blitt samlet inn i Norge under Klimapilegrim 2015, til utenriksminister Børge Brende.

Her fremmet kirke, miljøbevegelse og fagbevegelse et felles krav om at Norge må ta ansvar og bidra til en rettferdig klimaavtale i Paris.

Haugland Byfuglien understreket også at menneskerettighetsaspektet er nødt til å komme tydelig frem i selve avtaleteksten.

- Vi vet at klimaendringene rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig og kan ikke fortsette, sa biskop Byfuglien i sin tale.

Klar melding til beslutningstakere
På markeringen i Paris deltok også en norsk interreligiøs delegasjon bestående av blant annet Imam Ibrahim Saidy fra Islamsk Råd Norge, Ingrid Joys fra Den katolske kirke og Anne Sender, medlem av Det mosaiske trossamfunn. De stod samlet sammen med religiøse ledere fra hele verden bak en klar melding til beslutningstakerne, om at de rike landene har et ansvar for å bidra mer til å stanse klimaendringene og at nå er tidspunktet for å gjøre ord om til handling.

- Nå må politikerne tørre å ta de ambisiøse og nødvendige skrittene, slik at vi får en forpliktende avtale verden kan leve med også i framtiden. Hva skal verdens ledere med makt, hvis det eneste de blir husket for er at de ikke turde bruke makten, da det var som mest avgjørende?, spurte Ingrid Joys.

Forhandlingene må gi en rettferdig løsning
Mandag 30.november åpner klimatoppmøtet COP21 i Paris. Målet er en bindende klimaavtale som kan begrense den globale oppvarmingen til 2 grader over førindustrielt nivå. En delegasjon med representanter fra ulike kirke- og trossamfunn i Norge deltar som observatører. Hovedbudskapet deres er at klimaendringene rammer urettferdig. Det er de fattige i verden, de som har bidratt minst til å skape klimaendringen,e som rammes hardest. Derfor må rike land som Norge bidra sterkere for å stanse klimaendringene.


Lørdag 28.november avsluttes Klimapilegrim2015 med markeringer i Paris og Oslo

Klimapilegrimsvandringen som begynte i Norge i juni har snart nådd frem til Paris og klimatoppmøtet, som begynner der 30.november. Lørdag 28.november markereres avslutningen på Klimapilegrim 2015 parallelt med markeringer i Paris og Oslo. 


I Oslo markeres avslutningen av Klimapilegrim 2015 i forbindelse med Folkets klimamarsj, som arrangeres av en bred allianse av norske organisasjoner i forkant av klimatoppmøtet i Paris. Under dette arrangementet vil vi overrekke underskriftene fra Klimapilegrim2015 til Utenriksminister Børge Brende, og Biskop Helga Haugland Byfuglien vil holde en appell på vegne av Klimapilegrim hvor hun utfordrer norske myndigheter på budskapet fra Klimapilegrim. Du finner mer informasjon om arrangementet lenger ned.


Folkets klimamarsj er en del av et stort globalt initiativ, Global Climate March, og har arrangementer samtidig i en rekke norske byer i tillegg til byer over hele verden. Les mer om det på Klimavalgalliansen sine sider. 


I Paris markeres Klimapilegrimenes ankomst ved Notre Dame fredag 27.november. Dagen etter overleveres underskriftene fra den globale mobiliseringen som Klimapilegrim2015 er del av til lederen for UNFCCC (FNs klimasekretariat) Christina Figueres og Frankrikes miljøvernminister Segolene Royal. Det vil skje i forbindelse med en større tverreligiøs markering i Paris, hvor ledere fra en rekke trosretningen vil være til stede.


Folkets klimamarsj i Oslo 28. november

Lørdag 28. november går vi sammen for den største og mest fargerike klimamarkeringen Norge har opplevd! Dette er helgen før verdens ledere skal samles om en klimaavtale i Paris og marsjen i Oslo er én av en rekke store markeringer verden over som til sammen utgjør Global Climate March. Med musikk, farger, kostymer, dans og et mangfold av organisasjoner og folk skal vi i Oslo vise at vi vil ha klimarettferdighet og klimajobber nå!

Våre krav til norske myndigheter er:
1. Norge må bidra – kutt norske utslipp!
2. Klimaendringer sender folk på flukt – vi vil ha klimarettferdighet!
3. Grip muligheten – grønne jobber nå!

Program
13:00: Oppmøte på Jernbanetorget – Velkomst og oppvarming før klimamarsjen sparkes i gang! Vi går oppover Karl Johansgate via Roald Amundsens gate foran Nationaltheatret og nedover Stortingsgata. Vi ender opp på Eidsvolls plass foran Stortinget, hvor vi blir møtt av konferansier Knut Nærum som åpner showet fra scenen! Der blir det appeller av Victor (Miljøagentene), Helga Byfuglien (Bispemøtet), Marjorie Pamintuan (Asia Pacific Research Network) og Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor). Det blir også musikk – av Susanne Sundfør! Programmet for marsjen avsluttes ca. 14.45.

Klimapilegrimsvandrigen har nådd Danmark. 13.september går stafettpinnen over til Tyskland.


Image title

Representanter fra Klimapilegrim 2015 i Norge, den svenske Ekovandringen og den globale kampanjen ACT Now for Climate Justice ved overleveringen av vannflasken til Sverige.

Etter overleveringen av vannflasken fra Norge til Sverige 22.august har stafetten gått videre gjennom Sverige. Allerede søndag 30.august gikk vannflasken over til kirkene i Danmark, etter å ha gått en rask vandring langs den svenske vestkysten. Samtidig fortsetter vandringene i Sverige. Du kan følge med på de her.

I Danmark har de begynt å gå fra Helsingør, helt nord på Skjælland. Vandringen skal innom Jylland før den 13.september ankommer Flensburg i Nord-Tyskland, hvor Klimapilgern starter. Gjennom 13 etapper i Tyskland og Frankrike bringes vannflasken og budskapet vårt helt frem til klimatoppmøtet i Paris i november. Her er det mulig å være med og gå en kortere eller lengre etappe.

Image title

Samtidig foregår det vandringer og mobiliseringer frem mot Paris i andre deler av verden. I Mozambik og Sør-Afrika har de begynt den store sykkelstafetten som skal gå helt til Nairobi i Kenya og samle støtte til en global klimaavtale i 10 afrikanske land. Bak denne stafetten står den tverrreligiøse klimaaksjonen "We Have Faith". Vi samler inn støtte til den samme globale kampanjen - ACT Now for Climate Justice - som samler et bredt spekter av kirkelige organisasjoner fra hele verden bak et felles krav til verdens ledere frem mot klimatoppmøtet i Paris. Du kan følge med på det som skjer i Afrika og ellers i verden ved å følge ACT Now for Climate Justice på Facebook.

Image titleH.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og H.K.H. Kronprinsesse Victoria deltok på Klimapilegrim 22. august.

Image title

H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit og H.K.H Kronprinsesse Victoria av Sverige deltok på en klimapilegrimsvandring i Haldenområdet lørdag 22.august. Vandringen gikk fra Søndre Enningdalen Kirke via Elgåfossen og over grensen til Sverige. Ved Søndre Enningsdalen kirke hadde det møtt opp flere hundre som ville ønske kronprinsessene velkommen og bli med på vandringen. Klimapilegrimsvandringen ble ledet av biskop i Borg bispedømme, Atle Sommerfelt.

Image title

Ved grensen foretok kronpinsessene den høytidelige overlevering av klimapilegrimsvandringen mot Paris til kirkene i Sverige. Stafettpinnen, en flaske fylt med vann fra vandringer over hele Norge, ble fylt på med vann fra Elgåfossen av Kronprinsesse Mette-Marit, før hun overleverte flasken til Kronprinsesse Victoria. De kongelige deltok også i en påfølgende markering i Strømstad kirke, før kirkene i Sverige fortsatte klimapilegrimsvandringen mot Paris.

Image title

Før pilegrimsvandringen med kronprinsessene ble det holdt en markering i Busterudparken i Halden, med appeller ved generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Anne-Marie Helland og biskop Atle Sommerfelt og lokale kulturelle innslag. Markeringen samlet klimapilegrimer på vandring fra Berg Kirke og representanter for kirkene i Sverige og den internsasjonale kampanjen

ACT Now for Climate Justice.

Image title

Kronprinsessene etter overlevering av vannflasken. Sammen med biskop Atle Sommerfelt, biskop i Gøteborgs stift per Eckerdahl og generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Anne-Marie Helland.
Barn følger med i nyhetsbildet, og er oppriktig bekymra for jorda vår! KFUK-KFUM har utarbeidet en ny barneplate som blant annet inneholder klimasangen «Jeg så det i går».

Mange barn har fått med seg at en varmere gjennomsnittstemperatur fører til mer ekstremvær og at havet stiger og forsures. De har fått med seg nyhetsinnslag om flom og orkaner, og de skjønner at jorda er syk. 

Dette er bakteppet for ressursmateriellet KFUK-KFUM har utarbeidet. Her finner du ideer til tre ulike måter å jobbe med barn om klimaendringer på. Det er en formingsoppgave, en dramaoppgave og en samtaleoppgave som kan passe for barn i ulike aldersgrupper. "Vi tror det er viktig at samtalene ender i refleksjoner omkring hva vi kan gjøre for å redusere våre utslipp, både der vi bor og i større skala. Både barn og voksne trenger å kjenne på at det fortsatt er mulig å få til. Da blir sjansen også så mye større for at vi skal klare det sammen," skriver Ellen Ribeiro og Kristian Knapstad i forordet til ressursmateriellet.

Ressursmateriell og noter finner du her.

Lydfilen finner du enten på Spotify eller iTunes.


Klimaendringene rammer urettferdig

Klimaendringene truer oss alle, men det er de fattige i verden som rammes hardest. Samtidig er det de som har bidratt minst til å skape problemet. Derfor går Klimapilegrim 2015 mot Paris og klimatoppmøtet for å få en rettferdig klimaavtale. 

Klimaendringene truer skaperverket og livsgrunnlaget til mennesker over hele verden. Vi ser allerede at klimaet i verden er i endring og at konsekvensene av det er store. Disse konsekvensene er størst og merkes hardest i fattige land. De opplever at regntiden er uforutsigbar og uteblir, slik at det blir tørke, eller at den blir sterkere enn før. Ekstremvært inntreffer hyppigere og rammer land som Filippinene og Pakistan sterkere enn før.

Jhoana fra Fillipinene

I 2013 rammet den rekordsterke tyfonen Haiyan Filippinene og byen Tacloban. Der jobbet Jhoana som sykepleier på sykehuset i sentrum. Hun hadde kveldsvakt kvelden før tyfonen, og sov på sykehuset fordi hun begynte på vakt igjen kokken syv om morgenen. Ved femtiden ble hun vekket av uværet. På det tidspunktet var det kraftig vind og et voldsomt regnvær. Ved syvtiden kom den første bølgen. De vasset med vann til knærne i første etasje på sykehuset, og begynte å evakuere pasienter opp til andre etasje. Etter ett kvarter var hele første etasje fylt med vann. Og så gikk strømmen. Sykehusets strømaggregater, medisinsk utstyr og maskiner ble ødelagt av sjøvannet. Sykehuset ble stengt som følge av tyfonen og vil ikke åpne igjen før om lang tid.

Image title

Pakistan har blitt rammet av flere uvanlig sterke flommer de siste årene. I 2014 rammet en stor flom provinsen Punjab, i et område hvor det ikke pleier å være flom. Muhammed (25) er gift og har 3 barn. En morgen, tidlig i oktober, kom flommen til Basti Riaz Abad, landsbyen til Muhammed. Den kom svært plutselig. - Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei som ligger litt høyere enn resten av området i landsbyen, og det var sånn vi berget livet, forteller han. Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom hadde de ikke tid til å ta med verken husdyrene eller eiendelene sine. Huset ble totalt ødelagt og husdyrene druknet. - Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det er noe helt nytt, sier Muhammed.

Historiene til Muhammed og Jhoana er bare to av mange historier som viser hvordan klimaendringene rammer, og rammer fattige mennesker hardest. Du finner flere historier fra klimavitner fra hele verden under ressursmateriell og klimarettferdighet på denne siden. 

I desember samles ledere fra alle verdens land i Paris, for å bli enige om hvordan vi skal stanse klimaendringene. Klimapilegrim 2015 mener det er nødvendig med en avtale hvor de rike landene anerkjenner at det er de som har bidratt mest til å skape klimaendringene og derfor tar et større ansvar for å stanse klimaendringene enn de gjør i dag. Som en del av dette må vi i Norge kutte mer i våre egne utslipp og bidra med mer penger til klimatiltak i utviklingsland. Og andre rike land må gjøre det samme.

Derfor oppfordrer vi deg til å ta beina fatt og gå en pilegrimsvandring for klimarettferdighet, og til å samle inn underskrifter til støtte for oppropet vårt om at norske myndigheter skal bidra med mindre utslipp og mer penger til klimatiltak i utviklingsland.

Underskriftene fra Klimapilegrim 2015 inngår i en global kampanje for en rettferdig klimaavtale i Paris – ACT Now for Climate Justice. Gjennom denne kampanjen samler kirker og trossamfunn fra hele verden seg bak et felles krav til sine land og verdens ledere samlet, som vil merkes hele veien frem til klimatoppmøtet i Paris. På denne måten kan vi vise at vi er mange som krever at verdens ledere handler for å stanse klimaendringene og gir oss en rettferdig klimaavtale i Paris.

Finn en vandring eller et arrangement nær deg, eller arranger det selv.

Hvis du ikke kan delta selv kan du likevel signere oppropet.

Helgen 5.- 7. juni gikk startskuddet for Klimapilegrim 2015.

Helgens nordligste pilegrimsvandring startet på Knivskjellodden ved Nordkapp, og fortsatte via Nordkapplatået til Honningsvåg, som er en av verdens nordligste byer. Der ble det avholdt miljøgudstjeneste.

Foto: Heidi Skontorp Norbye

Vannet vandret videre derfra til Alta. Den 6 mil lange etappen fra Aisaroaive til Alta ble gjennomført på sykkel kvelden 7.juni.

Her er gjengen som syklet fra Aisaroaive til Alta på kvelden

Turen startet med gudstjeneste i Sennaland kapell, og med deltagelse av prester fre Nordkapp, Hammerfest, Kvalsund og Alta, i tillegg til vel 20 andre fremmøtte.  Flaska med vann fra isen på Svalbard fikk nå tilførsel av vann fra Melkøya, Repparfjorden, Barentshavet, Porsangmoen, Lakselva og Repparfjordelva. "Sykkeletappen over Sennaland gikk i bra tempo, takket være medvind og bare en liten sluddbyge over Levdun," forteller Øyvind Oksavik, sokneprest i Alta. Under stoppen ved Alta bru ble det hentet vann fra Altaelva, som ble blandet med det øvrige vannet i «Klimapilegrim-vannflaska» under miljøgudstjenesta i Komsa 8. juni. Vannflaska er nå sendt videre sørover, for å ende opp på klimatoppmøtet i Paris mot slutten av året.

«Klimapilegrim-vannflaska» får påfyll av vann fra Porsangmoen og Lakselva

Klimapilegrim ble også satt i gang på vestlandet denne helga. Pilegrimer fra hele landet var samlet i Selje 5.-7 juni, blant annet for å feire Skaperverkets dag og startsteget til Klimapilegrim 2015.

Underveis i helga tilbrakte de om lag 70 deltakerne en dag på helligøya Selja, hvor flasker med vann som skal med til klimatoppmøtet i Paris ble fylt med vann fra Sunnivakilden. Dette vannet ble også brukt under gudstjenestefeieringen av Skaperverkets dag 7. juni, hvor biskop emeritus Ole D. Hagesæther holdt preken over vannets betydning. På vei ut av kirken, fikk gudstjenestedeltakerne mulighet til å få tengnet korsets tegn i håndflata med vann fra Sunnivakilden, som en velsignelse for tjeneste for skaperverket. 

Image title

Image title

Flere innblikk i hva som har skjedd denne helgen finner du på vår Facebookside, eller se etter bilder med #klimapilegrim på Instagram.

Initiativtakerne bak Klimapilegrim2015 hadde lørdag 6.juni en kronikk på trykk i Vårt Land hvor de utfordrer klima- og miljøminister Trine Sundtoft.

Les kronikken her.

Under Klimapilegrim 2015 samler vi inn vann på vandringene

Alle mennesker, ja hele skaperverket, er avhengig av vann. Vann er liv. Samtidig så handler klimaendringene i stor grad om vann. Klimaendringene vil gjøre at det noen steder og i noen perioder blir for mye vann, mens det andre ganger og andre steder kan bli alt for lite. Klimaforskerne forventer mer ekstremvær som store flommer og lange tørker, og vi ser det allerede flere steder. Samtidig vil tilgangen til rent og trygt drikkevann reduseres og havne under sterkere press.

Som et symbol på klimaendringene og hvor avhengige vi er av den skjøre balansen i naturen vil vi i Klimapilegrim 2015 samle inn vann underveis i vandringen, og bruke en flaske med vann fra alle etappene som en "stafettpinne". Flasken begynner sin "vandring" på Svalbard og blir med gjennom hele Norge og hele veien til klimatoppmøtet i Paris.


I praksis vil innsamlingen av vann til "stafettpinnen" foregå slik:

1. Ta med en 0,5 l tomflaske med rent ferskvannfra der du begynner på din klimapilegrimsvandring, eller et annet egnet sted på vandringen. Hvis du overtar en flaske fra en foregående vandring bruker du denne.

2. Ved veksling  med  neste  etappe: hell  ut  halve  flasken  med  vann. Dette kan gjerne gjøres i forbindelse med en symbolshandling, som å plante et tre.

3. Den/de som  tar  imot  flasken  heller  på  vann  fra  vekslingsstedet (eller annet egnet>

4. Ved  neste  veksling  gjentas  prosedyren. 


Hvis du ønsker å knytte din vandring til den sammenhengende klimapilegrimsvandringen gjennom Norge og "overlevere" vann fra vandringen til vannflasken som skal til Paris kan du ta kontakt med oss på post@klimapilegrim.no. Det avhenger av at vi klarer å koordinere det slik at vandringene kan møtes. Det er også fint å bruke innsamling av vann som et symbol underveis i en vandring, selv om dere ikke får gitt den videre.

Klimapilegrim 2015 er summen av det vi gjør.

Under Klimapilegrim 2015 vil vi løfte frem klimarettferdighet på mange forskjellige måter. Ved å gå klimapilegrimsvandring, feire skaperverkets dag, delta på vandregudstjeneste eller et annet arrangement under Klimapilegrim 2015, er du med på å vise at vi er mange som vil ha klimarettferdighet.

Hvis du ikke kan være med på, eller arrangere en klimapilegrimsvandring, er det likevel mye du kan gjøre! Du kan samle inn underskrifter til Klimapilegrim 2015, ha byttefest med dine venner, arrangere sykkelstafett, holde klimagudstjeneste med ”grønn kirkekaffe” eller temadager om klima i menigheten, eller du kan komme med en helt ny idé. Uansett hva du gjør er det viktig at vi får løftet opp kravet om en rettferdig klimapolitikk og vist at vi er mange som krever en endring.

Ved å registrere arrangementer her blir vi synlige - for hverandre, vårt nærmiljø, politikere og for andre Klimapilegrimer over hele landet, til inspirasjon og etterfølgelse.

Klimapilegrim i media

Initiativtakere

Klimapilegrim 2015 er en del av en internasjonal tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet gjennom
ACT Alliance.

© Klimapilegrim 2015.